Rekabet Kurumu’ndan Booking.com’a para cezası

Booking para cesası
Türsab’ın booking.com hakkındaki hukuk mücadelesi sonuçlandı. Rekabet Kurumu seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet yaratan Booking com’a 2.543.992,85 TL idari para cezası verdi.
Seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet yaratan booking.com hakkında 2015 yılından beri hukuk mücadelesini sürdüren TÜRSAB; yürütülen soruşturma neticesinde Rekabet Kurumu’nun idari para cezası verdiğini TÜRSAB web sitesinde seyahat acentalarına duyurdu.

BOOKING.COM B.V’NE 2.543.992,85 TL PARA CEZASI..
TÜRSAB Yönetimi 2015 yılından beri devam eden hukuk mücadelesinin sonucu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Değerli Üyelerimiz;

BİRLİĞİMİZ tarafından;
Booking.com ile ilgili Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru neticesinde, 05.01.2017 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından aşağıdaki nihai karar alınmış olup 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi uyarınca 11.01.2017 tarihinde AÇIKLANMIŞTIR.

Booking.com tarafından sunulan rezervasyon hizmeti kapsamındaki “en iyi fiyat garantisi ” uygulamasının 4054 sayılı Kanun 4. Ve 6. Maddelerini ihlal edip etmediğini tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda;

1-4054 sayılı Kanun’un 16/3 maddesi ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5/1-b, 5/2,5/3-a maddeleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden

BOOKING.COM B.V’NE 2.543.992,85 TL

İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE

2-BOOKING.COM’un konaklama tesisleri ile imzaladığı sözleşmelerdeki incelemeye konu fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi uygulaması hükümleri nedeniyle söz konusu sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi kapsamında “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Karar ” olduğuna,

3-Soruşturma kapsamında incelenen sözleşmelerdeki rekabeti kısıtlayıcı hükümlerin ve bunlara ilişkin uygulamaların 4054 sayılı Kanunun 4. Maddesi anlamında ihlal teşkil ettiğine,
karar verilmiştir.

Değerli Üyelerimize önemle duyurulur.
Saygılarımızla
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)

About Author

client-photo-1
Okul Turları

Comments

Bir Cevap Yazın