Seyahat Acentalarına Destek Kararı hakkında Duyuru

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’e İlişkin Duyuru

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 12/12/2016 tarihli ve 2016/9616 sayılı “Ülkemize Turist Getiren (A) grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar ” a dayanılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15.02.2017 tarihli 29980 sayılı Resmi Gazetede “ Ülkemize Turist Getiren ( A ) grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ ” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında ki destekten EN AZ 100 YOLCUSU BULUNAN BİR UÇAK İLE ;
a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum,İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter),

b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup, uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları
yararlandırılır.

• İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın, yolcularını bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden yararlandırılır.

• Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.

• Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

• Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı :
(1) 1/1/2017 saat 00.00 (dahil) – 31/12/2017 saat 23.59 (dahil) arasında iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak seferi başına 6.000 ABD Doları destek sağlanır.

(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı yüzde 30 oranında artırılarak uygulanır.

(3) Bir uçakta, bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bulunması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(4) Belirtilen dönemler içerisinde yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

• Başvuru süresi:
(1) Seyahat acentaları;

a) 1/1/2017-31/1/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/5/2017,

b) 1/2/2017-28/2/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/5/2017,

c) 1/3/2017-31/3/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/6/2017,

ç) 1/4/2017-30/4/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/7/2017,

d) 1/5/2017-31/5/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2017,

e) 1/6/2017-30/6/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/10/2017,

f) 1/7/2017-31/7/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2017,

g) 1/8/2017-31/8/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2017,

ğ) 1/9/2017-30/9/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2018,

h) 1/10/2017-31/10/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2018,

ı) 1/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2018,

i) 1/12/2017-31/12/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/4/2018,
tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorundadır.

(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

• Başvuruda istenilecek belgeler
(1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:

a) Başvuru dilekçesi

b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.

c) Tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli tercüman onaylı tercümesi.

ç) Uçuş beyan formları

d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri

e) Taahhütname

f) Turizm desteği başvurusu bilgi formu

g) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

ğ) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler
İşbu belgelere tebliğin ekinde yer alan belgelerden ulaşılabilir.

(2) Seyahat acentası ile tur operatörü ve tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşmeler, sezon, yaz sezonu veya uçuş tarihlerini kapsayacak nitelikte olur.

(3) Seyahat acentası başvuru yapacağı ilk dönemde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin tamamını dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde, sonraki dönemlerde yalnızca o aya ait uçuş beyan formu ve hakediş çizelgesinin başvuru dosyasında bulunması yeterli olur.

(4) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde birbirinden farklı kategoride veya döneme ait uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar ile konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için ekte yer alan Tebliğ ve eklerini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)

About Author

client-photo-1
Okul Turları

Comments

Bir Cevap Yazın